×
KURUMSAL

OYDER

VEDAT İNCİROĞLU OYDER YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ SEKTÖR MECLİS ÜYESİ (İNCİROĞLU OTOMOTİV YÖNETİM KURULU BAŞKANI)

Türkiye'de otomotiv sektörü, yüksek katma değer oluşturan gelişmeye açık ve sürdürülebilir rekabet gücüne ulaşmış, üretim, ihracat, ithalat, yan sanayi ve meydana getirdiği yüksek istihdamla, Türkiye ekonomisinin bugününde olduğu gibi yarınları için de en önemli ve vazgeçilmez yapı taşlarından biridir. Eğitimin ve bilgi paylaşımının, çok önemli olduğuna inanan OYDER, her fırsatta sektörün önemli paydaşlarını bir araya getirerek ilgili gündemi yakından takip etmeye, hatta gündemi belirlemeye devam edecektir. Rekabetin hızla arttığı sektörümüzde, itici güç olan değişimi algılama, bu değişimlere uyum sağlayabilme ve paralel stratejiler geliştirebilme kabiliyetleri oldukça önem arz etmektedir. Bu bağlamda, sektörümüzün öncü kuruluşlarından Otomotiv Yetkili Satıcılar Derneği, günümüz koşullarında, değişen sektörel ihtiyaçlara karşı, kaliteden taviz vermeden, daha nitelikli hizmetler vermeye devam edecektir. Derneğimiz, Türk otomotiv yetkili satıcılarının tamamına hitap edebilen tek sektör temsilcisi olarak belirlediği vizyon ve buna paralel yüklendiği misyonuyla çalışmalarını sürdüren öncü kuruluş özelliğini muhafaza edecek ve sektörümüzü ilgilendiren konularda söz sahibi olan, etkin bir sivil toplum örgütü olacaktır.

OYDER TARİHÇE

Otomobiller ve her türlü motorlu araçlar, çocukluktan itibaren oyuncağıyla başlayıp gerçeğiyle tutkuya dönüştürdüğümüz hayatımızın vazgeçilmezleri arasındadır. Ülkemizde "bir ev bir araba" ideali hala fazlasıyla geçerlidir. Birçok insan için de "araba" "ev"den önce gerçekleşen ya da gerçekleşmesi istenen bir ideal halindedir.

Bizler çocukluğumuzda başlayan tutkumuzu işimiz haline getiren şanslı kişiler arasındayız. Biz Yetkili Satıcılar, "Satış-Servis ve Yedek Parça" hizmetlerine sahip iş adamları / iş kadınları olarak "ömür boyu otomotiv" tutkumuzu "ömür boyu müşteri" sloganıyla iş felsefesine dönüştürdük.

İş yapma biçimleri, iş anlayışları ve iş coğrafyaları "değişmeyen tek şey değişim" diyerek farklılaştıkça biz Yetkili Satıcılar için de yeni ufuklar ve yeni mücadeleler başlamıştır.

Otomotiv sektörünün, ülke ekonomisi ile toplumsal yaşamındaki önemi; yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve vergi kaynakları yönünden çok büyüktür. Beraberinde yarattığı sayısız yan sanayi ve hizmet sektörü ile teknolojik gelişim, eğitim ve toplumun ihtiyaçlarına cevap vermesi yönünden rolü dev boyutlardadır.

Her toplumun yakalamayı ilke edindiği yüksek yaşam standartları, globalleşen dünyada amansız pazar mücadelesini, rekabetçi ileri teknoloji, eğitimli insan kaynakları ve kaliteli mega üretim hedeflerini gerekli kılmaktadır.

Otomotiv sektöründe hizmet veren kuruluşların çoğunluğu "3S" denilen (İngilizce Satış için Sales, Servis için Service ve Yedek Parça için Spare Part kelimelerinin baş harfleri) Satış, Servis, Yedek Parça hizmetlerine, sigorta ve ikinci el departmanlarını da ilave ederek büyük entegre tesisler kurmuşlardır. Ülke genelindeki bu tür yatırımların toplam sabit tesis yatırım tutarı 4 milyar USD civarında olduğu tahmin edilmektedir. 70.000 çalışana istihdam sağlamaktadır. Ayrıca bu kuruluşların ekonomiye diğer bir katkısı ise sirkülasyondaki 3 milyar USD civarındaki nakdi işletme sermayesidir.

Tesislerimiz artık ölçek itibariyle nice kuruluşlarla boy ölçüşecek ebatlara gelmiştir. Dolayısıyla gerek kurumsallaşma ve profesyonel yönetim gerekse de AB sürecinde adaptasyon ve değişim hayati bir hal almıştır. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği - OYDER söz konusu ihtiyaçlar çerçevesinde yol gösterici rol oynamak ve üyelerinin yaratacağı sinerjiyi yine üyelerine aktarabilmek amacıyla 1989 yılında kurulan yapısını geliştirerek 29 Mart 2005`te kurulan OYD ile 2 Aralık 2005 tarihinde birleşerek tüm 3S Yetkili Satıcıları tek çatı altında toplamayı başarmıştır.

OYDER Vizyon “Birlikte, Güçlü ve Daha İyiye”

OYDER – Misyon Türkiye’deki tüm otomotiv yetkili satıcılarını OYDER çatısı altında toplamak.

Yetkili satıcıların ekonomik ve yasal güvencesi olmak ve onları her türlü ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmek.

Yetkili satıcılık müessesesinin geliştirilmesi, yapılan yatırımların güvence altına alınması ve bu mesleğin sürdürülebilir olması için gerekli zemini oluşturmak.

OYDER Ana Stratejisi

Yetkili satıcılar ve ilgili kurumlar arasında iletişimi, işbirliğini ve dayanışmayı sağlamak. Yetkili satıcıların ortak problemleri için çözüm üretmek ve yol göstermek. Üye olan yetkili satıcılar için fayda sağlamak. Yetkili satıcıları gelecekte neler olabileceği konusunda bilinçlendirmek. Sektörle ilgili gündem belirlemek.
Anbar Mah. Osman Kavuncu Bulv. No: 540 Melikgazi Kayseri
info@inciroglu.com.tr

© 2022 inciroglu.com.tr Tüm hakları saklıdır.